V podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana skupaj s poslovnimi partnerji
izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije

Projektiranje

Inženiring

Investitorjem svetujemo in pomagamo pri realizaciji projekta
od začetne ideje do uporabnega dovoljenja

Geodetske storitve

S sodobno opremo in računalniško obdelavo podatkov
ponujamo najhitrejše in najugodnejše rešitve

Izberite vrhunsko ekipo na področju projektiranja, nadzorov, inženiringa, geodetskih storitev, ocenjevanja vrednosti nepremičnin, priprave investicijske dokumentacije ter izdelave in izdaje energetskih izkaznic.

Inženiring

Investitorjem svetujemo in pomagamo pri realizaciji projekta od začetne ideje do uporabnega dovoljenja

Inženiring

Klikni za več informacij.

Nadzori

Pomemben segment kompleksnega inženiringa predstavlja nadzor nad izvajanjem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, za vse vrste objektov.

Nadzori

Klikni za več informacij.

Energetske izkaznice

Vse novogradnje in obstoječe stavbe morajo
po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico v primeru prodaje
ali oddaje stavbe v najem za več kot eno
leto.

Energetske izkaznice

Klikni za več informacij.

Projektiranje

V podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana skupaj s poslovnimi partnerji izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije

Projektiranje

Klikni za več informacij.

Geodetske storitve

S pomočjo sodobne opreme, računalniške obdelave podatkov in kvalitetnim kadrom želimo tako fizičnim strankam kot tudi pravnim osebam ugoditi najhitrejše in najugodnejše rešitve.

Geodetske storitve

Klikni za več informacij.

Investicijska dokumentacija

Za izvedbo sleherne investicije so potrebna zadostna finančna sredstva. Investitor mora ob prijavi na razpis poleg izpolnjevanja splošnih pogojev razpisa zagotoviti tudi investicijsko dokumentacijo.

Investicijska dokumentacija

Klikni za več informacij.