Zaposlitev!

Zaposlimo pooblaščenega inženirja s področja geodezije (izobrazba: univ. dipl. inž. geod./inž. geod./dipl. inž. geod.) za izvajanje terenskega dela (zajem prostorskih podatkov) in obdelave podatkov v pisarni, dela s področja zemljiškega katastra in katastra stavb in dela s področja inženirske geodezije. Pričakujemo poznavanje računalniških programov ACAD, Geopro in Microsoft okolja, znanja s področja zemljiškega katastra (geodetska…