MOST V ZABIČAH

INVESTITOR: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica V sklopu vzdrževalnih del v javno korist Občine Ilirska Bistrica smo izdelali PZI (2014) za nov most v Zabičah, ter izvajali strokovni nadzor nad gradnjo.