Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v obdobju 2013-15

Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-15 opisuje trenutno stanje v zvezi z infrastrukturo za prostorske informacije. Poročilu sta priloženi prilogi: Seznam upravljavcev zbirk in storitev Akcijski načrt izvedbe zahtev INSPIRE.   V Sloveniji je na voljo dovolj temeljnih prostorskih podatkov, ki so uporabnikom prosto dostopni, kakovostni in dokaj…

Skupni vodovod treh občin

Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica v skupni vodovod v Brkinih. Idejne načrte smo pripravili na Krasinvestu. Občine želijo gradbeno dovoljenje pridobiti še letos. Ker je načrt oskrbe s pitno vodo Krasa in istre lani padel v vodo, več brkinskih vasi v občinah Divača, Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina pa je še vedno brez vodovoda, so…

Seven Refractories razširil svoje proizvodne prostore

Podjetje Seven Refractories d.o.o., s katerim že dlje časa uspešno sodelujemo, je razširilo svoje proizvodne prostore. Včeraj so v sodelovanju z Občino Divača svečano predali prenovljene prostore svojemu namenu. Dogodka se je poleg vodstva podjetja in divaške županje Alenke Štrucl Dovgan udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Zdravko Počivalšek. Gre za visokotehnološko…

Otvoritev novega mostu pri Bubcu

V soboto, 19. 3. 2016, se je odvila svečana otvoritev novega mostu pri Bubcu. Stari most čez potok Posrtev na lokalni cesti Zarečje-Bubec, tik pred zaselkom Bubec v Občini Ilirska Bistrica, je ob večjih nalivih predstavljal ozko grlo in posledično povzročal hudo poplavljanje. Občina Ilirska Bistrica se je odločila za popolno rekonstrukcijo mostu, dela ceste in…

Projekt sanacije mostu na lokalni cesti Zarečje-Bubec

Na občinski cesti Zarečje-Bubec, tik pred domačijo Bubec, je most čez potok Postrvica, ki je v preteklosti predstavljal ozko grlo, zaradi katerega je prihajalo do poplav. Z izgradnjo novega mostu bodo zagotovili večjo pretočnost in zmanjšali poplavno ogroženost domačije Bubec, ki je bila že večkrat izpostavljena poplavam, nazadnje lanske jeseni. Vlada Republike Slovenije je v…

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe

V novembru 2014 je bilo izdanih 295 dovoljenj za gradnjo stavb ali za 7,7 % več kot v oktobru 2014. Od teh so bila 204 gradbena dovoljenja izdana za gradnjo stanovanjskih stavb (6,8 % več kot v oktobru), 91 pa za gradnjo nestanovanjskih stavb (9,6 % več kot v oktobru). Od gradbenih dovoljenj za stanovanjske…

Krasinvest na portalu Information Slovenia!

Spletni portal Information Slovenia je nastal z namenom informiranja tako fizičnih kot pravnih oseb. Deluje kot informacijski center, kjer lahko uporabniki najdejo svojega ponudnika, preberejo svetovne in slovenske novice iz področja gospodarstva, politike, športa, vremena itd. Želja ustvarjalcev portala je bila, da se distancirajo od poslovnih imenikov in tako uporabnikom ponudijo več. Poleg tega gre…

V iskanju hitrih in učinkovitih rešitev

Slovenski inženirji imajo veliko strokovnega znanja, s katerim lahko najprej pomagajo pri reviziji vseh aktualnih projektov in nato pri nadaljnjih ključnih projektih.                                                                                                                         S tem lahko zaščitijo domači interes ter prispevajo svoj delež, pri čemer je znano, da je bila v preteklosti narejena tudi kakšna strokovna napaka, ki žal ni bila sankcionirana, v prihodnje pa se…