Zlati lokalni pokrovitelj Hiše eksperimentov v Sežani

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana je gostila enodnevni obisk Hiše eksperimentov iz Ljubljane. Z veseljem smo podprli ta otroški znanstveni bazar, ki je za en dan spremenil prostore osnovne šole v pravi mali znanstveni center, ter kot zlati lokalni pokrovitelj pripomogli k realizaciji projekta. Hiša eksperimentov skuša mlade navdušiti za učenje, raziskovanje, radovednost, postavljanje vprašanj…

Postopek gradnje lastne hiše

Gradnja lastne hiše je eden največjih projektov, s katerim se posameznik sreča v okviru svojega življenja. Pri takem obsegu različnih opravil, ki jih je potrebno opraviti v določenem vrstnem redu lahko hitro pride do napak in posledično do izgube časa in denarja. Zato se je potrebno projekta lotiti načrtovano in strateško pravilno. Nakup zemljišča Kakovost…

Nekaj predlogov za odpravo nesmiselnih sistemskih ovir

Vsak dan se pojavljajo razmišljanja o razlogih, ki ovirajo oziroma onemogočajo gospodarsko rast, vse pa je mogoče strniti predvsem na razlog prezadolženosti podjetij in pomanjkanje lastniškega kapitala, zaradi česar banke niso pripravljene likvidnostno podpirati podjetij. V povprečju to sicer res drži. Vendar pa obstaja vrsta dobrih in perspektivnih podjetij, ki se spopadamo z vrsto sistemskih…

Letno poročilo Geodetske uprave RS

Geodetska uprava Republike Slovenije je v začetku meseca objavila letno poročilo. Kot povedo v uvodnem nagovoru, želijo s pripravljenim poročilom poskrbeti za izmenjavo izkušenj in medsebojno informiranje o dosežkih in aktivnostih, ki jih je v letu 2013 v slovenski družbi izvajala geodetska služba. Generalni direktor Anton Kupic, pa izpostavi tudi nekatere pereče teme, ki so…

Projektiranje po korakih

Kaj je projektiranje, projektna naloga, projektna dokumentacija, tehnično svetovanje, soglasodajalec, projektni pogoji, soglasja, revizija projektne dokumentacije in vplivno območje. PROJEKTIRANJE je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje; PROJEKTNA NALOGA…

Zajtrk z dodano vrednostjo

Udeležili smo se dogodka Bisnode Business Brunch, na katerem sta Uroš Cvetko (izvršni direktor za trženjsko analitiko in upravljanje odnosov s kupci, Mercator d.d.) in Aleksandra Brank (direktorica marketinga za CE regijo, Bisnode) predstavila svoje vsakodnevne izzive in nove trende s področja marketinga. Skozi praktične primere iz njunega dela sta podala koristne informacije in znanja o…

Radio Koper gostil Krasinvest v svoji svetovalni oddaji!

V minulih mesecih smo termin služnost velikokrat slišali, predvsem zaradi nepremičninskega zakona. Radio Koper ga je v svoji svetovalni oddaji osvetlil zaradi številnih infrastrukturnih projektov, ki lahko obstanejo prav zaradi služnosti. Kaj je služnost? Kdo lahko podeli služnost in komu se jo podeljuje?Ali lahko lastnik časovno omeji trajanje služnosti ali je podeljena za vedno? Kakšne…

Zbiranje služnosti uspešno le za Krasinvest!

Projekt ‘Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa’ je zamudil vlak znotraj perspektive 2007-2013. Minister Židan se z župani devetih občin sedaj trudi vodovod vključiti v finančno perspektivo 2014-2020 znotraj katere pa bo kohezijskih sredstev bistveno manj. Zataknilo se je pri pridobivanju služnosti, kar je tudi glavni razlog da projekt zaostaja. Brez sklenitve vseh pogodb…