Dolgoletno delovanje našega podjetja nas je privedlo do spoznanja, da je najpomembneje prisluhniti željam in pobudam naročnikov in poiskati pravo pot do najboljših skupnih rešitev.

Zavedamo se, da smo tu predvsem zaradi vas, da vam ponudimo kvalitetne storitve na področju projektiranja, nadzorov, inženiringa, geodetskih storitev, ocenjevanja vrednosti nepremičnin, priprave investicijske dokumentacije ter izdelave in izdaje energetskih izkaznic.

To lahko storimo s strokovnostjo, zanesljivostjo in prijaznostjo naših zaposlenih. Nove zahteve konkurenčno intenzivnega okolja so namreč pokazale, da podjetju na dolgi rok višjo dodano vrednost ustvarjajo aktivno zavzeti zaposleni, ki delujejo v smeri doseganja skupnih ciljev. Naši projekti so plod marljivega in strokovnega dela ter znanja in razvojnih vizij vseh naših zaposlenih. Takšno je naše poslovanje in takšno bo tudi v bodoče.

V upanju na uspešno skupno sodelovanje!

Boris Rep, direktor podjetja Krasinvest d.o.o. Sežana

Začetki delovanja segajo v leto 1994, ko je bilo podjetje organizirano kot samostojni podjetnik. Povečanje obsega del in števila zaposlenih je narekovalo spremembo organizacije in tako je bilo leta 1996 ustanovljeno podjetje Krasinvest, gradbeništvo, inženiring in trgovina, d.o.o., Sežana s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 30.

Podjetje Krasinvest d.o.o. je sprva uporabnikom nudilo tri programe in sicer izvedbeni inženiring, projektiranje in nadzore. V letu 2001 je bil uveden še program ocenjevanja nepremičnin, leta 2007 pa geodetske storitve.

Krasinvest d.o.o. Sežana nudi svojim naročnikom sledeče storitve: projektiranje, nadzori, inženiring, geodetske storitve, ocenjevanje vrednosti nepremičnin, priprave investicijske dokumentacije ter izdelave in izdaje energetskih izkaznic.

Cilj podjetja Krasinvest d.o.o. Sežana je postati vodilna družba na območju Obalno kraške regije na področju inženiringa, projektiranja, nadzora, geodetskih storitev in ocenjevanja nepremičnin.

Poslanstvo našega podjetja je – skupaj z investitorji – doseči večji standard spoštovanja in upoštevanja naše stroke pri načrtovanju in posegih v prostor. Poslanstvo podjetja Krasinvest d.o.o. Sežana je tudi zadovoljevanje potreb zaposlenih, predvsem njihove socialne varnosti in osebnostnega razvoja.

Vizija podjetja Krasinvest d.o.o. Sežana je kakovostno in strokovno izvajanje storitev v zadovoljstvo uporabnikom in zaposlenim.

V podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana izobrazbena struktura zaposlenih odraža našo podporo znanju, saj ima več kot 80% visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. Zavedamo se, da lahko naše cilje, vizijo in strategijo dosežemo samo s sposobnimi, izobraženimi in motiviranimi kadri. Uspešnost našega podjetja temelji na ljudeh in njihovem znanju, zato skušamo ustvarjati delovno okolje in pogoje, ki spodbujajo osebnostni razvoj vsakega posameznika. Posledično skrbimo za stalno izobraževanje naših zaposlenih.

V našem podjetju si želimo sodelovanja s sposobnimi, ambicioznimi kadri, ki so zaključili ali obiskujejo študij gradbeništva, arhitekture in geodezije ter si želijo graditi svojo poklicno kariero na področjih vodenja projektov in projektiranja.

V podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana zaposlujemo predvsem mlade, perspektivne kadre, ki jih uvajamo v delo na različnih področjih ter jih načrtno izobražujemo in pripravljamo za delovne naloge v okviru delovanja podjetja.

V kolikor vas zanima delo v našem podjetju, izpolnite prijavni obrazec v rubriki Zaposlitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zgolj za interno evidenco podjetja in jih bomo skrbno varovali. Če bo vaša ponudba ustrezala našim pričakovanjem, bomo stopili v stik z vami.